Vizitka člena
Názov

Aliter Technologies, a.s.

Zástupca

Ing. Peter Dostál
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Adresa

Turčianska 16
821 09 Bratislava

Telefón

+421 2 5564 6350

Fax

+421 2 5564 6351

E-mail

Popis

Aliter Technologies, a. s. je integrátorom, vývojárom a poradenskou spoločnosťou v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Spoločnosť sa špecializuje na komplexné bezpečné informačné a komunikačné riešenia:

  • Špeciálne IKT systémy pre ozbrojené sily, políciu, civilnú ochranu a záchranné zložky
  • Dátové centrá, Cloud Computing
  • LAN/WAN siete

Naše silné stránky:

  • Riešenia na kľúč maximalizujúce návratnosť investícií zákazníka
  • Podpora celého životného cyklu dodávaných riešení
  • Aplikovanie najmodernejších technológií
  • Vlastné softvérové a hardvérové produkty

Riešenia Aliter Technologies, a. s. sú charakteristické vhodnosťou použitia v náročných geografických, klimatických a poveternostných podmienkach.