Vizitka člena
Názov

DMD GROUP, a.s.

Zástupca

Ing. Anna Trúsiková
člen predstavenstva

Adresa

Lieskovec 575/25
018 41 Dubnica nad Váhom