Vizitka člena
Názov

EVPÚ a.s.

Zástupca

Ing. Ondrej Marček
predseda predstavenstva

Adresa

Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica

Telefón

+421 42 44 09 156

Fax

+421 42 44 34 252

E-mail

Popis

Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s. zastáva významnú pozíciu v oblasti európskych producentov špeciálnej elektroniky.

Modulárna koncepcia zariadení ako výsledok vlastného výskumu a vývoja je základom pre high-tech vo výrobe individuálnych zákazníckych Military & Security riešení.

Optoelektronické systémy: stacionárne, prenositeľné a mobilné pozorovacie systémy
Riadiace a komunikačné systémy: individuálne portfólio zariadení pre odmínovacie stroje, simulačná technika
Diaľkovo riadené zbraňové stanice: odolný dizajn, optický kontajner, guľomet kalibru 12,7mm, 7,62mm, AGS17
Systémy riadenia paľby a stabilizácie zbrane pre bojové vozidlá: system upgrade pre tank T72, BVP II