Vizitka člena
Názov

HANSEATIC PROJEKT s.r.o.

Zástupca

Ing. Pavol Turoň
konateľ

Adresa

Sabinovská 8
821 08 Bratislava

Telefón

+421 810 903 884

E-mail