Členovia
 

Katalóg obranného priemyslu Slovenskej republiky 2016

ZBOP2016_brochure

Tento katalóg slovenského obranného priemyslu bol zostavený v závere roku 2016 a obsahuje aktuálne informácie o výrobných schopnostiach členských spoločností Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Brožúra je v anglickom jazyku.