Vizitka člena
Názov

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Zástupca

Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA
Predseda Správnej rady, Prezident VŠBM

Adresa

Kukučínova17
040 01 Košice

Telefón

+421 55 720 1071

Fax

+421 55 720 1071

E-mail