Vizitka člena
Názov

MATADOR Industries, a.s.

Zástupca

Ing. Martin Kele
predseda predstavenstva

Adresa

Továrenská 1
018 41 Dubnica nad Váhom

Telefón

+421 42 38 10 201

Fax

+421 42 42 60 660

E-mail