Vizitka člena
Názov

MOLPIR, s.r.o.

Zástupca

Ing. Jozef Hostin
konateľ

Adresa

SNP 129
919 04 Smolenice

Telefón

+421 2 4319 1218

Fax

+421 2 4319 1220

E-mail