Vizitka člena
Názov

NG AVIATION s.r.o.

Zástupca

Marek Franko
konateľ

Adresa

Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava

E-mail