Vizitka člena
Názov

NOVAFENZ s.r.o.

Zástupca

Peter Novotný
konateľ

Adresa

Malé Zálužie 167
951 24 Malé Zálužie

Telefón

+421 903 193 798

E-mail