Vizitka člena
Názov

OZETA NEO, a.s.

Zástupca

Ing. Ján Klimek
riaditeľ pre stratégiu a rozvoj

Adresa

Dopravná 2098/9
955 01 Topoľčany

Telefón

+421 38 536 3911

E-mail