Vizitka člena
Názov

SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Zástupca

Mgr. Jozef Semančín, LL.M.
partner a konateľ

Adresa

Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

Telefón

0910 909 919

E-mail