SEVOTECH, spol. s r.o.

 • Ing. Ján Hodermarský
  konateľ a riaditeľ
 • SNP 23
  916 01 Stará Turá
 • Tel:
  +421 32 748 4461

  Fax:
  +421 32 748 4461

  Web:
  www.sevotech.sk

Spoločnosť Sevotech je obchodnou opravárenskou spoločnosťou. Bola založená v roku 1996 a medzi jej hlavné činnosti patrí zabezpečovanie služieb v oblasti špeciálnej spojovacej techniky v prospech Ozbrojených síl SR.

Je držiteľom povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom v zmysle zákona č. 179/98 Z.z. Medzi hlavných partnerov v oblasti servisu patria zahraničné spoločnosti: DICOM z Českej republiky, HARRIS z USA a Elbit Systems z Izraela. Od roku 2007 sme držiteľmi systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008 a AQAP 2130 podľa SOŠ, ktorý vydal Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality.

Vykonávame technické ošetrenie č.2, bežné, stredné a generálne opravy a opravy nálezom aj na staršie spojovacie prostriedky typu: R-123, R-130, R-111, R-107, R-173, R-124, R-174, R-140, RDM-6/12, R-3A, OT-64M, OT-64 R3MR, BVP1-K1, BVP-2. Zabezpečujeme revízie a bežné opravy na elektrocentrálach EC-1kVA, 3kVA, 4kW a 6kW. Na jednotlivé rádiové stanice a elektrocentrály máme schválené technické podmienky podpísané Spoločným centrom materiálového manažmentu a Úradom obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality Trenčín.
Súčasťou každej opravy je revízny nález s diagnostikou, technické ošetrenie č.2, samotná oprava a priebežná revízia, ktorá musí byť podľa platných predpisov vykonaná každý rok na každom spojovacom prostriedku. Ponúkame servis priamo v jednotlivých útvaroch a zariadeniach Ozbrojených síl, čím sa značne uľahčí činnosť na oddeleniach logistiky, ušetria sa prostriedky s vagónovaním, strážnou službou, presunom po vlastnej osi a hlavne s prijateľnou cenou. Garantujeme vysokú kvalitu opráv so 6-mesačnou zárukou na opravované zariadenia a 2-ročnú záruku na nové náhradné dielce.
V kooperácii s VOP a.s. Trenčín zabezpečujeme servisné opravy pre mierové misie.