Vizitka člena
Názov

Siemens s.r.o.

Zástupca

Ing. Vladimír Slezák
konateľ a generálny riaditeľ

Adresa

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Telefón

+421 2 5968 2002

Fax

+421 2 5968 5200

E-mail