Vizitka člena
Názov

Slovak Training Academy s.r.o.

Zástupca

Ing. Juraj Lauš
konateľ

Adresa

Štúrova 925/27
018 41 Dubnica nad Váhom

Telefón

+421 915 832 637

E-mail