Vizitka člena
Názov

WAY INDUSTRIES, a.s.

Zástupca

Ing. Jozef Marinič
predseda predstavenstva

Adresa

Priemyselná 937/4
963 01 Krupina

Telefón

+421 45 5501 402

Fax

+421 45 5501 213

E-mail