Vizitka člena
Názov

Slovenská letecká agentúra, s.r.o.

Zástupca

Hubert Štoksa
konateľ

Adresa

Hronské predmestie 4
974 01 Banská Bystrica

Telefón

+421 48 416 39 16

E-mail