Vizitka člena
Názov

Technická univerzita v Košiciach

Zástupca

Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
dekan Leteckej fakulty

Adresa

Letná 9
042 00 Košice

Telefón

+421 55 602 2001

Fax

+421 55 63 327 48

E-mail