Vizitka člena
Názov

VERSOR s.r.o.

Zástupca

Ing. Vladimír Guzy
konateľ

Adresa

Karadžičová 8/A
821 08 Bratislava

Telefón

+421 2 593 96 115

Fax

+421 2 593 96 200

E-mail