Vizitka člena
Názov

ZORNICA BANKO FASHION a.s.

Zástupca

JUDr. Igor Maukš
generálny riaditeľ

Adresa

Textilná 4
957 12 Bánovce nad Bebravou

Telefón

+421 38 747 97 13

E-mail