Vizitka člena
Názov

ZTS – ŠPECIÁL, a.s.

Zástupca

Ing. Miroslav Sim
generálny riaditeľ

Adresa

Lieskovec 575/25
018 41 Dubnica nad Váhom

Telefón

+421 42 2852 271

E-mail