Vizitka člena
Názov

ZVS holding, a.s.

Zástupca

Ing. Pavol Čahoj
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Adresa

Štúrova 925/27
018 41 Dubnica nad Váhom

Telefón

+421 42 2855 105

Fax

+421 42 4421 603

E-mail