Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB Bratislava

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB Bratislava, 25. -27. august 2021