28. 1. 2012

Spoločné prehlásenie ZBOP SR a AOBP ČR

Na spoločnom rokovaní v Prahe dňa 18. januára 2012 sa predstavitelia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky a Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky dohodli na možnosti realizácie spoločných projektov a koordinovaní postupov pri  riešení problémov s medzinárodným presahom.

Znenie spoločného prehlásenia