Spoločnosť ZVS holding privítala delegáciu ekonomických diplomatov

V piatok 30. 9. 2022 zavítala do výrobných priestorov spoločnosti ZVS holding, a.s., ktorá je členom ZBOP SR, delegácia slovenských ekonomických diplomatov. Takmer 70 diplomatov malo možnosť zoznámiť sa s výrobnými kapacitami, produktami a službami firmy ZVS holding, a.s., ktorá patrí medzi významných exportérov slovenského obranného priemyslu.

“Diplomatické návštevy sú pre exportne orientované podniky veľmi významné, pretože sú to práve ekonomickí diplomati, ktorí značnou mierou prispievajú k úspechu slovenských výrobkov za hranicami“, povedal Radovan Hudák, riaditeľ pre vzťahy so štátom holdingu MSM GROUP. Podobné návštevy exportne orientovaných podnikov sú realizované každoročne v priebehu jesene, kedy sa slovenskí ekonomickí diplomati z celého sveta vracajú na Slovensko s cieľom oboznámiť sa s exportným potenciálom slovenských podnikov a firiem. Získané informácie následne využívajú pri hľadaní nových trhov a obchodných  príležitostí.

 

zdroj: ta3