Stretnutie s maďarskými partnermi

V piatok 11.3.2022 sa v Budapešti uskutočnilo stretnutie zástupcov ZBOP SR s predstaviteľmi Exportnej agentúry obranného priemyslu VEX a Asociácie obranného priemyslu Maďarska.

Cieľom stretnutia bolo prerokovanie možností prehĺbenia a ďalšieho rozvoja slovensko – maďarskej spolupráce v oblasti obranného priemyslu aj v nadväznosti na Memorandum o spolupráci, uzatvorené medzi Asociáciou obranného priemyslu Maďarska a ZBOP SR v roku 2018.

V rámci rokovania  maďarská strana informovala o vytvorení štátnej Hungarian Defence Export Agency VEX na podporu exportu obrannej techniky, ktorá spolupracuje s Asociáciou obranného priemyslu Maďarska a o záujme Maďarska rozširovať domáce výrobné kapacity obranného priemyslu, podporovať inovácie v tejto oblasti a hľadať nové exportné príležitosti. Maďarskí partneri potvrdili svoj záujem o ďalšiu spoluprácu s členmi ZBOP SR. Obe strany  prerokovali vzájomnú koordináciu stretnutí zástupcov slovenských a maďarských firiem pri príležitosti medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB v máji 2022 v Bratislave.

Zástupcovia ZBOP SR odprezentovali  ZBOP SR, jeho poslanie a aktivity v oblasti podpory podnikateľských záujmov svojich členov ako aj výrobné schopnosti členských firiem ZBOP SR a upriamili pozornosť na možnosti spolupráce s maďarskou stranou v oblasti dodávok techniky, náhradných dielov a modernizácie.

Obe strany sa dohodli na koordinácii spolupráce a výmene informácií, dôležitých pre rozvoj slovensko – maďarskej spolupráce v oblasti obranného priemyslu a na pokračovaní spolupráce v rámci Memoranda o spolupráci.