Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie

 • Ing. František Petráš
  riaditeľ
 • Záhorie
  905 24 Senica
 • Tel:
  +421 34 6514 659
  +421 34 6970 111

  Fax:
  +421 34 6514 659

  Web:
  www.vtsu.sk