Združenie
 

Orgány združenia a ich obsadenie

A. Valné zhromaždenie:

Najvyšší orgán Združenia, zasadá minimálne jedenkrát za rok a je tvorený štatutárnymi zástupcami členov Združenia

B. Prezident:

Ing. Tibor STRAKA, MSM GROUP, s.r.o.

C. Prezídium:

Ing. Martin HRAŠKO, PhD., EVPÚ a. s. , viceprezident pre výrobu a technický rozvoj

Ing. Peter PÁLEŠ, KERAMETAL, s.r.o. , viceprezident pre obchod a zahraničnú spoluprácu

Ing. Ervin HARAMIA,  Aliter Technologies, a.s. , viceprezident pre stratégiu a legislatívu

Mgr. Marián ANDRAŠČÍK,  Manipul s.r.o., viceprezident pre výstavníctvo a mediálnu komunikáciu 


D. Výkonný riaditeľ:

Ing. Stella BULEJKOVÁ

E. Dozorná rada:

Ing. Anna TRÚSIKOVÁ, DMD GROUP, a.s.   – predseda

Dušan HERDA,  S.M.S., spol. s r.o.    

Mgr. Jozef SEMANČÍN, SEMANČÍN PARTNERS s.r.o.