27. 5. 2016

Valné zhromaždenie ZBOP SR

Dňa 26. mája 2016 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo rokovanie valného zhromaždenia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Okrem zástupcov členských spoločností prijal pozvanie na valné zhromaždenie aj pán Marián Saloň, štátny tajomník Ministerstva obrany SR  a celý rad predstaviteľov Ministerstva obrany SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR,  Prezídia Policajného zboru,  Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a privítali sme aj zástupcu partnerskej Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky.

Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku za rok 2015 a rozpočet Združenia na rok 2016. Veľkú pozornosť venovalo vyhodnoteniu činnosti  Združenia za uplynulé obdobie a predovšetkým návrhom ďalších podujatí a aktivít s dôrazom na Deň slovenského obranného a bezpečnostného priemyslu, ktorý sa uskutoční v rámci oficiálnych podujatí pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Valné zhromaždenie prijalo do Združenia nových členov:

SEMANČÍN POLÁČEK s.r.o.

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

WAY INDUSTRIES, a.s.

MSM GROUP,  s.r.o.

Tešíme sa na našu spoluprácu!