Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 29. júla 2023 nás vo veku 73 rokov navždy opustil bývalý prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Dr. h.c.  mult. prof. Ing.  Jozef Mihok, PhD. V pozícii prezidenta ZBOP SR pôsobil v rokoch 2007 až 2010. Profesijne bol zameraný na oblasti strojárstva a priemyselného inžinierstva....