Stretnutie ZBOP SR s ministrom vnútra

Včera, 29. januára 2024 sa na pôde Ministerstva vnútra Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie členov prezídia a dozornej rady Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.  Za ministerstvo vnútra sa na stretnutí zúčastnil aj generálny tajomník služobného úradu Igor Tkačivský a generálny riaditeľ sekcie ekonomiky...