Mapa medzinárodných sankcií Európskej únie

V súvislosti s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu dávame do pozornosti Mapu medzinárodných sankcií Európskej únie, ktorá veľmi prehľadnou formou poskytuje aktuálne informácie o uplatňovaných reštrikčných opatreniach v konkrétnych krajinách. Mapa zobrazuje pôvodcu reštrikčných opatrení (EU, OSN) , špecifikácie opatrení, informácie o termínoch uplatňovania sankcií a súvisiace dokumenty. Jednoduchým kliknutím na konkrétnu...

Závery valného zhromaždenia ZBOP SR

Valné zhromaždenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky si dnes zvolilo nových zástupcov do štatutárnych a kontrolných orgánov združenia. Do funkcie prezidenta bol aj na ďalšie dvojročné funkčné obdobie zvolený Tibor Straka. Vo funkciách viceprezidentov budú podľa rozhodnutia členskej základne pokračovať Ervin Haramia, Martin Hraško a Peter Páleš. V...