Návrhy zahraničných partnerov na spoluprácu s členmi ZBOP SR v rámci EDIDP

V nadväznosti na Stretnutie  priemyslom 2020, ktoré sa uskutočnilo 10. septembra 2020 v Trenčíne a v súvislosti s príležitosťami zapojenia sa do medzinárodných projektov EDIDP dávame členom ZBOP SR k dispozícii návrhy Belgicka, Francúzska, Holandska, Írska a Portugalska  na spoluprácu v rámci čerpania prostriedkov z programu EDIDP na rok 2020: Belgický návrh na...

Zmena termínu veľtrhu IDEB

Na základe dnešnej informácie od ministra obrany SR si Vás dovoľujeme informovať, že medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB 2020 sa v termíne 28. až 30. októbra 2020 neuskutoční. Nový termín veľtrhu je stanovený predbežne na 2. až 4. marca 2021.

Informačná správa pre ministra obrany k IDEB 2020

Prezident ZBOP SR dnes odoslal ministrovi obrany SR správu v nasledujúcom znení: Vážený pán minister obrany, V súvislosti s otázkou prípravy medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2020, ktorý sa má uskutočniť v termíne 28. až 30. októbra 2020, sme preverili názory členov Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP), ktorí sú...

Prezentácie zo Stretnutia s priemyslom SR 2020

Na stretnutie, ktoré organizovala Sekcia modernizácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v spolupráci so Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky prijalo pozvanie viac ako 50 spoločností a organizácií slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu. Cieľom rokovania v Posádkovom klube v Trenčíne bolo naštartovať efektívnu spoluprácu a predstaviť slovenským podnikom možnosti zapájania...