Vláda schválila Dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035

Vláda na svojom včerajšom zasadnutí schválila Dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035. Dlhodobý plán aktualizuje dlhodobé požiadavky a priority Ozbrojených síl SR na rozvoj podpory obrany štátu. V rámci rozvoja podpory obrany štátu sa plánuje do konca roka 2035 prioritne vytvárať zásoby v rámci rezortu obrany...

3IPK Global s. r. o.

Juraj Zámečník   konateľNitrianska 1835/1 921 01 PiešťanyTel: +421 905 772 400 Email: zamecnik.juraj@3ipk.com Web: www.3ipk.com    

VOP Nováky, a.s.

Zuzana Helbichová    predseda predstavenstvaDuklianska 60 972 71 NovákyTel: +421 903 990 479 Email: jana.gondasova@msm.sk Web: www.msm.sk  

Vítame nových členov ZBOP SR

S radosťou vás informujeme o tom, že členská základňa ZBOP SR sa opäť rozrastá. Prezídium ZBOP SR na svojom zasadnutí 13.4.2023 prerokovalo žiadosti o členstvo ďalších troch spoločností: 3IPK Global s.r.o. TEBRIX SLOVAKIA s.r.o. VOP Nováky, a.s.  Nových členov vítame a tešíme sa na našu spoluprácu. Aktuálne má ZBOP SR už 63 členov. Sme radi,...