Tlačové vyhlásenie ZBOP SR k novelizácii legislatívy

Tlačové vyhlásenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky k pripravovanej novelizácii legislatívy, týkajúcej sa obchodovania s výrobkami obranného priemyslu Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) v súlade so svojimi stanovami rešpektuje bezpečnostnú politiku štátu a váži si podporu domáceho obranného priemyslu, vyjadrenú v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. ZBOP SR víta...