Zverejnenie opisu výziev EDF na rok 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že EK/DG-DEFIS zverejnilo na svojej web stránke Pracovný program EDF 2024 vrátane viacročnej perspektívy. Na stránke DG-DEFIS nájdete definície (opis) výziev EDF 2024 a Indikatívny návrh výziev 2024 – 2027: EDF Work Programme 2024 (europa.eu) Výzvy na predkladanie návrhov budú publikované v strede mesiaca apríl a formálne otvorené na...

Biela kniha o kontrolách vývozu

V súvislosti s reguláciou vývozu položiek s dvojakým použitím vám dávame do pozornosti dokument Európskej komisie Biela kniha o kontrolách vývozu. Dokument analyzuje otázky kontroly vývozu položiek s dvojakým použitím zo strany Európskej únie, ako napr. znásobenie nových vnútroštátnych kontrol vznikajúcich a pokročilých citlivých technológií zo strany niektorých krajín vrátane...