ZBOP SR aj v uplynulom roku hospodárilo s prebytkom

Prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky na svojom pravidelnom zasadnutí prerokovalo výsledky hospodárenia ZBOP SR za rok 2022. Aj v minulom roku združenie hospodárilo zodpovedne a v súlade so schváleným rozpočtom a napriek značným všeobecným cenovým nárastom dosiahlo zisk vo výške 475,59 eur. ZBOP SR tak už siedmy rok za...