Uskutočnil sa seminár k Programu EDF

V záujme posilnenia účasti slovenských firiem  v medzinárodnej priemyselnej spolupráci členských krajín EÚ pri vývoji a výskume najmodernejších a interoperabilných obranných technológií a zariadení zorganizovalo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súčinnosti so spoločnosťou KONŠTRUKTA - Defence, a.s. a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky pracovný seminár o pripravovaných výzvach...

Informácia o ukončení pôsobenia viceprezidenta pre výrobu a technický rozvoj

Dovoľujeme si vás informovať, že Ing. Alexander Gurský sa k 31.1.2024 vzdal funkcie člena prezídia ZBOP SR a viceprezidenta pre výrobu a technický rozvoj. Pán Gurský pôsobil v tejto pozícii od mája 2023.  Počas tohto obdobia sa aj s jeho prispením podarilo združeniu zrealizovať významné prezentačné podujatia a nadviazať vzťahy spolupráce...