Stretnutie ZBOP SR so slovenskými ekonomickými diplomatmi

V piatok 20. októbra 2023 sa  výkonná riaditeľka Stella Bulejková zúčastnila na porade ekonomických diplomatov, ktorú zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V rámci svojej prezentácie oboznámila  slovenských ekonomických diplomatov s proexportnými aktivitami ZBOP SR a s návrhmi na ďalšie prehĺbenie spolupráce so zastupiteľskými úradmi SR v...

Skončil sa IDEB Defence & Security 2023

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky sa zúčastnilo na 10. ročníku medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB Defence & Security 2023. Tak, ako po minulé roky, aj tentokrát mali naši partneri a odborná verejnosť príležitosť navštíviť spoločný stánok, v ktorom sa naše združenie odprezentovalo aj s partnerskou Asociáciou obranného a...