ZBOP SR na slovenskom priemyselnom dni v NSPA v Luxembursku

ZBOP SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Stálou delegáciou SR pri NATO a slovenským zástupcom pri NSPA zorganizovalo 8. novembra 2021 podujatie SVK Industry Day v NATO Support and Procurament Agency (NSPA) v Capellene v Luxembursku. Cieľom podujatia bolo získať  povedomie o činnosti a aktivitách obstarávacej agentúry NATO a...

Prezentácia českého obranného priemyslu a rokovania s členmi ZBOP SR

Partnerská Asociácia obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky a Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave usporiadali dnes prezentačné podujatie, zamerané na predstavenie českých firiem, pôsobiacich v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Súčasťou podujatia boli aj B2B rokovania zástupcov českých firiem so slovenskými spoločnosťami, ktoré zorganizovalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej...

Industry deň slovenského priemyslu v NSPA 8.11.2021

Dovoľujeme si vás informovať, že ZBOP SR v spolupráci s MO SR pripravuje podujatie Industry Day (ID) SVK v NATO Support and Procurement Agency (NSPA), Podujatie sa uskutoční 8. novembra 2021 v sidle agentúry NSPA v Capellene v Luxembursku. Pôjde o jednodňovú aktivitu určenú len pre firmy zo Slovenskej republiky....

Pozvanie do stánku ZBOP SR na veľtrhu IDET 2021

Pri príležitosti konania medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2021, ktorý sa uskutoční v dňoch 6. - 8. októbra 2021 v areáli BVV - Veletrhy Brno, si vás dovoľujeme pozvať na návštevu stánku Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v spoločnej expozícii s Asociáciou obranného a bezpečnostného...

ZBOP SR sa prezentovalo na veľtrhu IDEB

V piatok 27. augusta 2021 sa v Inchebe skončil medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorého odborným garantom bolo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Na veľtrhu sa vo svojich expozíciách odprezentovalo 17 členských spoločností ZBOP SR. Vo vlastnom stánku sa návštevníkom predstavilo aj ZBOP SR spolu s partnerskými organizáciami...

Medzirezortné pripomienkové konanie: Obstaranie Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV)

Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/442 je od dnešného dňa na medzirezortné pripomienkové konanie uverejnený návrh nelegislatívneho všeobecného materiálu  Obstaranie Pásových bojových obrnených vozidiel a Pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV). Vlastný materiál nájdete tu: vlastny-material PBOV a POV . Termín ukončenia medzirezortného pripomienkového  konania  je 23.8.2021. Pripomienky môžete...

Medzirezortné pripomienkové konanie: Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8×8 (BOV 8×8)

Dovoľujeme si Vás informovať, že na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/441 je od dnešného dňa na medzirezortné pripomienkové konanie uverejnený návrh nelegislatívneho všeobecného materiálu  Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8x8 (BOV 8x8). Vlastný materiál nájdete tu: vlastny-material BOV 8x8. Termín ukončenia medzirezortného pripomienkového  konania  je 23.8.2021. Pripomienky môžete podať priamo na uvedenej stránke alebo prostredníctvom...

Prehľad výziev Európskeho obranného fondu a Príručka pre žiadateľov

V súvislosti so zapojením sa do projektov Európskeho obranného fondu vám prinášame súhrn dôležitých informácií: Aktuálne výzvy Európskeho obranného fondu pre rok 2021 nájdete tu:  Search Funding & Tenders (europa.eu) Príručku pre žiadateľov s uvedením všetkých podmienok pre účasť nájdete tu: edf-guide-applicants_en_v1 Podrobné informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z...

Zaregistrujte sa na prezentáciu EDA a NSPA ( IDEB, 26.8.2021 10:00-12:00 hod.)

V rámci medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2021 (25.-27.8.2021) pripravujeme v spolupráci s Ministerstvom obrany SR stretnutie zástupcov obranného priemyslu s výkonným riaditeľom Európskej obrannej agentúry (EDA) Jiřím Šedivým a riaditeľom divízie pre obstarávanie NATO Support and Procurement Agency (NSPA) Emanuelom Piffarettim. Stretnutie sa uskutoční v prvý deň veľtrhu, t.j....

NATO Support and Procurement Agency: Užitočné linky

Dovoľujeme si informovať vás o užitočných linkoch NATO Support and Procurement Agency (NSPA), ktoré vám môžu pomôcť nielen pri registrácii spoločností do databázy NATO, ale zároveň vám poskytnú prehľad o aktivitách, obchodných príležitostiach, vyhlásených výzvach, uzatvorených kontraktoch NSPA, ako aj o pravidlách a smerniciach, ktorými sa riadi NSPA. Verejná stránka...