Prezident ZBOP SR rokoval s ministrom zahraničných vecí o legislatívnych zmenách v licenčnom konaní

Stretnutie prezidenta Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR) a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) sa uskutočnilo 6. júla 2021 na žiadosť ZBOP SR. Tibor Straka, prezident ZBOP SR, tu prezentoval návrh združenia na legislatívne zmeny, s dôrazom na novelizáciu zákona č. 392/2011...

SOPK a ZBOP SR podpísali Memorandum o spolupráci

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP) chcú podporovať svojich členov v oblasti bezpečnostnej a obrannej techniky, výzbroje, služieb a materiálu v tuzemsku a v zahraničí. Podmienky ich spolupráce sú zakotvené v memorande o spolupráci, ktoré v utorok podpísali Peter Mihók, predseda...