ZBOP SR na slovenskom priemyselnom dni v NSPA v Luxembursku

ZBOP SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Stálou delegáciou SR pri NATO a slovenským zástupcom pri NSPA zorganizovalo 8. novembra 2021 podujatie SVK Industry Day v NATO Support and Procurament Agency (NSPA) v Capellene v Luxembursku. Cieľom podujatia bolo získať  povedomie o činnosti a aktivitách obstarávacej agentúry NATO a...