Novým predsedom Sekcie výrobcov obranného priemyslu SOPK sa stal Tibor Straka

Na dnešnom zasadnutí Sekcie výrobcov obranného priemyslu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) bol za nového predsedu sekcie zvolený Tibor Straka. Ten zároveň pôsobí ako prezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky (ZBOP SR). ,,Máme ambíciu dostať našich výrobcov do zahraničia, a to najmä zlepšením podnikateľského prostredia a aktívnym hľadaním...

ZBOP SR na slovenskom priemyselnom dni v NSPA v Luxembursku

ZBOP SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Stálou delegáciou SR pri NATO a slovenským zástupcom pri NSPA zorganizovalo 8. novembra 2021 podujatie SVK Industry Day v NATO Support and Procurament Agency (NSPA) v Capellene v Luxembursku. Cieľom podujatia bolo získať  povedomie o činnosti a aktivitách obstarávacej agentúry NATO a bližšie...