Informácie o aktivitách ZBOP SR v NIAG

Radi by sme vás informovali o úspešných aktivitách ZBOP SR v rámci NATO Industrial Advisory Group (NIAG) v súvislosti s presadzovaním záujmov slovenského obranného priemyslu v oblasti munície. Dňa 13. februára 2023 predseda NIAG (v ktorej reprezentuje ZBOP SR pán Radovan Hudák), Rudy Priem prezentoval predbežný report tzv. Tiger Teamu, ktorý...