Výstava v Brazílii a videokonferencia s brazílskymi firmami

V termíne 15. – 17. júna 2021 sa v Brazílii uskutoční  10. ročník výstavy obranného priemyslu „Conference on Military Systems and Technology“.  Podujatie má vysokú podporu brazílskeho ministerstva obrany a teší sa záujmu nielen zo strany priemyslu, ale aj predstaviteľov ozbrojených síl a osôb, zodpovedných za nákupy techniky.

V spolupráci s agentúrou SARIO a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Brazílii aktuálne preverujeme záujem členov ZBOP SR prezentovať sa na výstave v národnom stánku, na základe čoho sa budú následne vyčíslovať náklady a možná pomoc s financovaním národného stánku.  Viac informácií o výstave nájdete v brožúre Disclosure Brochure – CSTM 2021 Brasil  alebo na stránke  www.cstmexpo.com.

Spolu so Zastupiteľským úradom v Brazílii a agentúrou SARIO pripravujeme aj  videokonferenciu so zástupcami brazílskeho Ministerstva obrany  ako aj s brazílskymi firmami, pôsobiacimi v tomto segmente (G2B, B2B), ktorá bude online ešte pred spomínaným veľtrhom. Na základe záujmu slovenských spoločností o túto videokonferenciu následne stanovíme vhodný termín.

V prípade záujmu o účasť v národnom stánku a na videokonferencii kontaktujte, prosím, pani Dominiku Horskú, Dominika.Horska@sario.sk s kópiou na info@zbop.sk  v termíne do 19. marca 2021.