Stretnutie ZBOP SR so slovenskými ekonomickými diplomatmi

V piatok 20. októbra 2023 sa  výkonná riaditeľka Stella Bulejková zúčastnila na porade ekonomických diplomatov, ktorú zorganizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V rámci svojej prezentácie oboznámila  slovenských ekonomických diplomatov s proexportnými aktivitami ZBOP SR a s návrhmi na ďalšie prehĺbenie spolupráce so zastupiteľskými úradmi SR v teritóriách exportného záujmu členov ZBOP SR.  S ekonomickými diplomatmi diskutovala o spôsoboch hľadania nových exportných príležitostí a o nastavení efektívnejšej výmeny informácií v tejto oblasti. Ocenila súčinnosť MZVaEZ SR pri realizácii projektov ekonomickej diplomacie za ostatný rok a tlmočila záujem o pokračovanie spolupráce pri ďalších pripravovaných projektoch účasti na veľtrhoch v zahraničí a podnikateľských misiách.

Ďakujeme sekcii hospodárskej a rozvojovej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky za pozvanie a príležitosť oboznámiť slovenských ekonomických diplomatov s exportnými záujmami členov ZBOP SR.