Vítame nových členov ZBOP SR

V uplynulých dňoch sa naša členská základňa opäť rozrástla. Novými členmi ZBOP SR sa stali spoločnosti:

DefTech a.s.

STM POWER a.s.

TOMARK, s.r.o. 

Nových členov vítame a tešíme sa na spoluprácu.

Aktuálne má ZBOP SR už 58 členov! 

Sme radi, že záujem slovenských firiem bezpečnostného a obranného priemyslu o členstvo v ZBOP SR neustále narastá. Je to dôkazom toho, že naša práca má zmysel. So širokou a aktívnou podporou členov ZBOP SR máme väčšiu šancu úspešne presadzovať a ochraňovať záujmy domáceho bezpečnostného a obranného priemyslu.