Webinár o indicko – slovenskej spolupráci v obrannom priemysle

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí, Ministerstvo obrany Indie, Federácia obchodno-priemyselných komôr Indie a Združenie  bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky zorganizovali 11. januára 2022  webinár o indicko – slovenskej spolupráci v obrannom priemysle.
Online podujatie otvorili predstavitelia zúčastnených inštitúcií, ktorí vyjadrili podporu pre ďalší rozvoj vzťahov spolupráce medzi indickými a slovenskými firmami, pôsobiacimi v oblasti obranného priemyslu.
Následne predniesli svoje prezentácie zástupcovia 10 indických  a 8 slovenských spoločností.
Za slovenskú stranu sa odprezentovali členovia ZBOP SR:
EVPÚ a.s., Aliter Technologies, a.s., MSM holding s.r.o., Virtual Reality Media, a.s. , CSM Industry s.r.o., S.M.S. spol. s r.o., Foss Fibre Optics, s.r.o. a HANSEATIC PROJEKT s.r.o.
Indické a slovenské firmy si vymenili informácie o možnostiach spolupráce v oblastiach ako je obrnená technika, zbraňové systémy, informačné a komunikačné systémy, munícia, letecké simulátory a iné.
Nakoľko bol webinár streamovaný, príležitosť sledovať ho dostali aj ďalšie indické a slovenské spoločnosti, ktoré takýmto spôsobom získali množstvo zaujímavých informácií a kontaktov.
Ďakujeme Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Dillí a všetkým spoluorganizátorom za vynikajúce podujatie. Veríme, že prispeje k realizácii nových slovensko – indických projektov v oblasti obranného priemyslu.