ZBOP SR má svojho zástupcu v NIAG

Dňa 8. a 9. júna 2022 sa JUDr. Radovan Hudák ako vedúci delegácie a zástupca Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky po prvý krát zúčastnil  plenárneho zasadnutia Poradnej priemyselnej skupiny pri NATO (NIAG – NATO Industrial Advisory Group) za Slovenskú republiku. Po dlhšom období má ZBOP SR v NIAG opäť svojho zástupcu, ktorý  bude členom ZBOP SR prinášať informácie z prostredia NIAG a zároveň presadzovať ich záujmy v rámci tejto štruktúry.

Priemyselná skupina NIAG bola založená v roku 1968 s úmyslom priblížiť potreby a možnosti obranných priemyslov členských štátov NATO relevantným organizáciám a skupinám v rámci Severoatlantickej aliancie.

NIAG slúži ako hlavná pracovná skupina poskytujúca odborné usmernenia Konferencii národných riaditeľov pre vyzbrojovanie a pozostáva z reprezentantov národných obranných priemyslov, ktorí slúžia ako styčné osoby pre NATO.

Úlohou týchto zástupcov je pomáhať NATO v oblasti vyzbrojovania, vyberať čo najvhodnejšie a cenovo najefektívnejšie riešenia, podporovať synergie a interoperabilitu medzi členskými krajinami a vypracovávať štúdie, týkajúce sa budúcnosti výzbroje členských krajín. Plenárne zasadnutia NIAG sa konajú viac krát do roka a NIAG má možnosti nominovať styčné osoby aj do iných orgánov NATO.

Členovia ZBOP SR, ktorí majú záujem o ďalšie informácie o fungovaní a možnostiach tejto pracovnej skupiny, môžu kontaktovať priamo p. Hudáka.