Aktuality

1. 12. 2019

Dôležité informácie o novinkách v licenčnom konaní

Vážení konatelia spoločností, v januári 2020 spustí MH SR do prevádzky informačný systém „Licenčné konanie“, ktorý bude slúžiť na elektronické podávanie a spracovanie žiadostí (a iných podaní) realizovaných v zmysle zákona  NR SR č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu …. v znení jeho …

14. 11. 2019

Noví členovia ZBOP SR

Členská základňa ZBOP SR sa stále rozširuje. Sme radi, že môžeme medzi nami privítať nové členské spoločnosti: DECENT Group,  a.s.  a ZORNICA BANKO FASHION a.s. Tešíme sa na našu spoluprácu!

27. 9. 2019

ZBOP SR v médiách: Zbrojári súhlasia so spoločnými nákupmi munície pre krajiny V4

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky víta iniciatívu na spoločné nákupy munície krajín Vyšehradskej štvorky (V4). S návrhom prišiel český minister obrany Lubomír Metnar na stretnutí s rezortnými partnermi zo Slovenska, Maďarska a Poľska v Ostrave. Zbrojári ponúkli slovenskému ministerstvu obrany …

14. 8. 2019

Memorandum o spolupráci s NBÚ

Dnes, 14. augusta 2019, bolo v Trenčíne podpísané Memorandum o spolupráci medzi Národným bezpečnostným úradom a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Memorandum bolo podpísané v záujme efektívnejšieho výkonu činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a za účelom vytvorenia podmienok pre vzájomnú odbornú spoluprácu v medziach svojich pôsobností. …

1. 8. 2019

Zmluva o spolupráci s ministerstvom obrany

Včera, 31. júla 2019, bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky. Zmluva vytvára priestor pre širšie zapojenie domácich priemyselných subjektov, ktoré sú členmi združenia, do programov, projektov a aktivít v oblasti vyzbrojovania, výskumu a vývoja, …

2. 6. 2019

Dohoda o spolupráci s AOBP ČR

V rámci medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2019 podpísali prezidenti Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR a Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu ČR Memorandum of Understanding. Po slávnostnom podpise dohody pozval Tibor Straka, prezident ZBOP SR, hostí na Čašu vína.

24. 5. 2019

Valné zhromaždenie ZBOP SR

Vo štvrtok 23. mája 2019 sa v kaštieli v Klobušiciach uskutočnilo rokovanie riadneho valného zhromaždenia ZBOP SR. Členskú základňu na rokovaní reprezentovalo 31 delegátov z celkového počtu 40 riadnych členov. Na podujatí sa zúčastnil aj pán Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVaEZ …

15. 5. 2019

Pozvánka na IDET 2019

ZBOP SR pozýva svojich členov a partnerov na návštevu spoločného stánku Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky a Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky na  Medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. až …

2. 5. 2019

Noví členovia ZBOP SR

Sme radi, že medzi členmi ZBOP SR môžeme privítať ďalšie spoločnosti: 3IPK, a.s., Foss Fibre Optics, s.r.o. a YMS, a.s. Tešíme sa na spoluprácu!

6. 12. 2018

Seminár k aktuálnym otázkam slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu

V predposledný novembrový deň zorganizovalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR odborný seminár “Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu”.  V reprezentatívnych priestoroch kaštieľa v Klobušiciach sme privítali hostí z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, …

22. 5. 2018

Valné zhromaždenie ZBOP SR

                              Dňa 22. mája 2018 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie riadneho valného zhromaždenia ZBOP SR.  Okrem ďalších vzácnych hostí sme na stretnutí privítali pána Vojtecha Ferencza, štátneho …

20. 5. 2018

Memorandum o porozumení s maďarskou asociáciou

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky uzatvorilo Memorandum o porozumení s Asociáciou obranného priemyslu Maďarska. K slávnostnému podpisu memoranda došlo počas medzinárodného veľtrhu obrannej  techniky IDEB 2018.  V memorande zúčastnené strany deklarujú záujem o ďalší rozvoj a prehĺbenie spolupráce medzi …

Skončil sa IDEB 2018

V uplynulých dňoch sa v Bratislave uskutočnil 7. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. V spoločnom stánku ZBOP SR a AOBP ČR sme privítali celý rad významných delegácií a vzácnych hostí, medzi ktorými boli aj predstavitelia  asociácií  obranného priemyslu …

20. 4. 2018

Spoločná účasť ZBOP SR a AOBP ČR na IDEB 2018

V dňoch 16. až 18. mája 2018 sa v Bratislave uskutoční ďalší ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky tradične prevzalo nad veľtrhom záštitu a odbornú garanciu. Spôsob  jeho účasti však bude tento …

19. 4. 2018

Vyhlásenie ZBOP SR k medializovaným informáciám

V súvislosti s medializovanými informáciami o vývoze výrobkov obranného priemyslu vydalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky nasledujúce vyhlásenie: ZBOP SR aktívne spolupracuje so všetkými štátnymi inštitúciami, ktoré regulujú vývoz výrobkov obranného priemyslu, vrátane implementovania nových procesov do oblasti …