Aktuality

6. 12. 2018

Seminár k aktuálnym otázkam slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu

V predposledný novembrový deň zorganizovalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR odborný seminár “Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu”.  V reprezentatívnych priestoroch kaštieľa v Klobušiciach sme privítali hostí z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, …

22. 5. 2018

Valné zhromaždenie ZBOP SR

                              Dňa 22. mája 2018 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie riadneho valného zhromaždenia ZBOP SR.  Okrem ďalších vzácnych hostí sme na stretnutí privítali pána Vojtecha Ferencza, štátneho …

20. 5. 2018

Memorandum o porozumení s maďarskou asociáciou

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky uzatvorilo Memorandum o porozumení s Asociáciou obranného priemyslu Maďarska. K slávnostnému podpisu memoranda došlo počas medzinárodného veľtrhu obrannej  techniky IDEB 2018.  V memorande zúčastnené strany deklarujú záujem o ďalší rozvoj a prehĺbenie spolupráce medzi …

Skončil sa IDEB 2018

V uplynulých dňoch sa v Bratislave uskutočnil 7. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. V spoločnom stánku ZBOP SR a AOBP ČR sme privítali celý rad významných delegácií a vzácnych hostí, medzi ktorými boli aj predstavitelia  asociácií  obranného priemyslu …

20. 4. 2018

Spoločná účasť ZBOP SR a AOBP ČR na IDEB 2018

V dňoch 16. až 18. mája 2018 sa v Bratislave uskutoční ďalší ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky tradične prevzalo nad veľtrhom záštitu a odbornú garanciu. Spôsob  jeho účasti však bude tento …

19. 4. 2018

Vyhlásenie ZBOP SR k medializovaným informáciám

V súvislosti s medializovanými informáciami o vývoze výrobkov obranného priemyslu vydalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky nasledujúce vyhlásenie: ZBOP SR aktívne spolupracuje so všetkými štátnymi inštitúciami, ktoré regulujú vývoz výrobkov obranného priemyslu, vrátane implementovania nových procesov do oblasti …

26. 2. 2018

Noví členovia ZBOP SR

Členská základňa ZBOP SR sa opäť rozširuje. Vítame medzi nami nových členov:   spoločnosti HTC-AED, a.s. a  Siemens. s.r.o.  Tešíme sa na budúcu spoluprácu!

1. 2. 2018

Noví členovia ZBOP SR

Radi konštatujeme, že záujem o členstvo v ZBOP SR stále narastá. Vítame našich ďalších nových členov: LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, PSL, a.s. a DELTECH a.s. Tešíme sa na našu spoluprácu!

Stále odborné komisie ZBOP SR

Prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky  schválilo na svojom zasadnutí 31. januára 2018 zriadenie stálych odborných komisií na pôde ZBOP SR, ktorých účelom je vytvoriť priestor pre efektívnejšiu vzájomnú spoluprácu členských spoločností ZBOP SR pri riešení a realizácii obranných a bezpečnostných …

7. 12. 2017

Vyhlásenie ZBOP SR k Industry Day 2017

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky pozitívne hodnotí určité korekcie, ktoré nastali v procese obstarávania obrnených vozidiel 8×8 a 4×4 po jeho prerokovaní vládou Slovenskej republiky. Veríme, že aj podujatie Industry Day 2017 zabráni ďalším pochybnostiam a prispeje k zvýšeniu transparentnosti celého procesu. …

20. 11. 2017

Noví členovia ZBOP SR

Je nám potešením, že Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky privítalo vo svojich radoch nových členov:  spoločnosť MOLPIR, s.r.o., Slovenskú leteckú agentúru, s.r.o. a Technickú univerzitu v Košiciach. Tešíme sa na budúcu spoluprácu!

16. 11. 2017

Vyhlásenie Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky víta korekcie, ktoré na základe nových skutočností v súvislosti s obstarávaním obrnených vozidiel 8×8 a 4×4 prijala vláda Slovenskej republiky na základe odporúčania Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rokovaní 15. novembra 2017, pričom opätovne zdôraznila nutnosť …

4. 9. 2017

Rozhovor s prezidentom ZBOP pre server aktuality.sk

Slováci vedia vyrobiť vlastné obrnené vozidlá rozhovor s prezidentom Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Tiborom Strakom. Rozhovor bol publikovaný 28.8.2017 a úplnú verziu nájdete tu: https://www.aktuality.sk/clanok/516469/fico-chce-europske-obrnene-auta-slovaci-ich-vedia-vyrobit-sami/   Kontaktovalo už MO SR vaše združenie alebo priamo slovenských producentov, ako ich …

27. 7. 2017

ZBOP SR v médiách

Zbrojári chcú dať pri nákupe obrnených vozidiel šancu domácim výrobcom TASR, 25. júla 2017 14:24 Podľa prezidenta združenia Tibora Straku, slovenský obranný priemysel ponúka Ozbrojeným silám SR pri obstarávaní novej techniky domáce výrobné kapacity. Bratislava 25. júla (TASR) – Členské spoločnosti Združenia bezpečnostného a …

26. 5. 2017

Členovia si zvolili nových zástupcov v orgánoch Združenia

Dňa 25. mája 2017 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo rokovanie valného zhromaždenia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky, na ktorom si členovia Združenia zvolili nových predstaviteľov riadiacich a kontrolných orgánov Združenia. Za prezidenta Združenia bol významnou väčšinou hlasov zvolený Tibor Straka, …