Aktuality

2. 6. 2019

Dohoda o spolupráci s AOBP ČR

V rámci medzinárodného veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET 2019 podpísali prezidenti Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR a Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu ČR Memorandum of Understanding. Po slávnostnom podpise dohody pozval Tibor Straka, prezident ZBOP SR, hostí na Čašu vína.

24. 5. 2019

Valné zhromaždenie ZBOP SR

Vo štvrtok 23. mája 2019 sa v kaštieli v Klobušiciach uskutočnilo rokovanie riadneho valného zhromaždenia ZBOP SR. Členskú základňu na rokovaní reprezentovalo 31 delegátov z celkového počtu 40 riadnych členov. Na podujatí sa zúčastnil aj pán Lukáš Parízek, štátny tajomník MZVaEZ …

15. 5. 2019

Pozvánka na IDET 2019

ZBOP SR pozýva svojich členov a partnerov na návštevu spoločného stánku Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky a Asociácie obranného a bezpečnostného priemyslu Českej republiky na  Medzinárodnom veľtrhu obrannej a bezpečnostnej techniky IDET, ktorý sa uskutoční v dňoch 29. až …

2. 5. 2019

Noví členovia ZBOP SR

Sme radi, že medzi členmi ZBOP SR môžeme privítať ďalšie spoločnosti: 3IPK, a.s., Foss Fibre Optics, s.r.o. a YMS, a.s. Tešíme sa na spoluprácu!

6. 12. 2018

Seminár k aktuálnym otázkam slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu

V predposledný novembrový deň zorganizovalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu SR odborný seminár “Aktuálne otázky slovenského bezpečnostného a obranného priemyslu”.  V reprezentatívnych priestoroch kaštieľa v Klobušiciach sme privítali hostí z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, …

22. 5. 2018

Valné zhromaždenie ZBOP SR

                              Dňa 22. mája 2018 sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie riadneho valného zhromaždenia ZBOP SR.  Okrem ďalších vzácnych hostí sme na stretnutí privítali pána Vojtecha Ferencza, štátneho …

20. 5. 2018

Memorandum o porozumení s maďarskou asociáciou

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky uzatvorilo Memorandum o porozumení s Asociáciou obranného priemyslu Maďarska. K slávnostnému podpisu memoranda došlo počas medzinárodného veľtrhu obrannej  techniky IDEB 2018.  V memorande zúčastnené strany deklarujú záujem o ďalší rozvoj a prehĺbenie spolupráce medzi …

Skončil sa IDEB 2018

V uplynulých dňoch sa v Bratislave uskutočnil 7. ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. V spoločnom stánku ZBOP SR a AOBP ČR sme privítali celý rad významných delegácií a vzácnych hostí, medzi ktorými boli aj predstavitelia  asociácií  obranného priemyslu …

20. 4. 2018

Spoločná účasť ZBOP SR a AOBP ČR na IDEB 2018

V dňoch 16. až 18. mája 2018 sa v Bratislave uskutoční ďalší ročník medzinárodného veľtrhu obrannej techniky IDEB 2018. Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky tradične prevzalo nad veľtrhom záštitu a odbornú garanciu. Spôsob  jeho účasti však bude tento …

19. 4. 2018

Vyhlásenie ZBOP SR k medializovaným informáciám

V súvislosti s medializovanými informáciami o vývoze výrobkov obranného priemyslu vydalo Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky nasledujúce vyhlásenie: ZBOP SR aktívne spolupracuje so všetkými štátnymi inštitúciami, ktoré regulujú vývoz výrobkov obranného priemyslu, vrátane implementovania nových procesov do oblasti …

26. 2. 2018

Noví členovia ZBOP SR

Členská základňa ZBOP SR sa opäť rozširuje. Vítame medzi nami nových členov:   spoločnosti HTC-AED, a.s. a  Siemens. s.r.o.  Tešíme sa na budúcu spoluprácu!

1. 2. 2018

Noví členovia ZBOP SR

Radi konštatujeme, že záujem o členstvo v ZBOP SR stále narastá. Vítame našich ďalších nových členov: LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, PSL, a.s. a DELTECH a.s. Tešíme sa na našu spoluprácu!

Stále odborné komisie ZBOP SR

Prezídium Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky  schválilo na svojom zasadnutí 31. januára 2018 zriadenie stálych odborných komisií na pôde ZBOP SR, ktorých účelom je vytvoriť priestor pre efektívnejšiu vzájomnú spoluprácu členských spoločností ZBOP SR pri riešení a realizácii obranných a bezpečnostných …

7. 12. 2017

Vyhlásenie ZBOP SR k Industry Day 2017

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky pozitívne hodnotí určité korekcie, ktoré nastali v procese obstarávania obrnených vozidiel 8×8 a 4×4 po jeho prerokovaní vládou Slovenskej republiky. Veríme, že aj podujatie Industry Day 2017 zabráni ďalším pochybnostiam a prispeje k zvýšeniu transparentnosti celého procesu. …

20. 11. 2017

Noví členovia ZBOP SR

Je nám potešením, že Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky privítalo vo svojich radoch nových členov:  spoločnosť MOLPIR, s.r.o., Slovenskú leteckú agentúru, s.r.o. a Technickú univerzitu v Košiciach. Tešíme sa na budúcu spoluprácu!