Memorandum o spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR

Pri príležitosti rokovania valného zhromaždenia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vladimír Šimoňák a viceprezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky Ervin Haramia podpísali Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Obe strany deklarovali v memorande záujem o rozvoj spolupráce pri príprave návrhov legislatívnych zmien v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu, pri efektívnom uplatňovaní podpory exportu výrobkov obranného priemyslu a pri zlepšovaní podmienok podnikateľského prostredia v záujme ďalšieho rozvoja tohto priemyselného odvetvia.